Připravujeme pro vás nový web.

Pokud chcete být informováni o jeho spuštění, přihlašte se níže.


134 dnů 12 hodin 50 minut 33 sekund

O Magistériu

Magisterium je škola evropských historických bojových umění, která vyučuje boj chladnými zbraněmi dle středověkých, renesančních a barokních mistrů šermu. Vedle výuky se věnuje studiu, obnově a uchovávání historických bojových umění se zaměřením především na různorodé styly boje Evropy. Znalosti o těchto bojových stylech nevnímá izolovaně, ale snaží se je vždy propojit s příslušnou kulturou a filozofií dané doby.

Vznik

Škola historických bojových umění Magisterium vznikla v roce 1991. Jejím zakladatelem je svobodný mistr šermu Peter Koza, který učí své žáky téměř 50 let.

Žáci

Během 27 let veřejného působení prošlo výukovým systémem Magisteria více než 5000 žáků. Členové Magisteria uplatňují nabyté dovednosti ve filmu a divadle, vedou veřejné školy šermu, organizují tematické semináře a symposia, působí jako odborní poradci pro historickou a bojovou problematiku, realizují specializované kaskadérské výkony či vyrábějí funkční repliky historických zbraní.

Systém vzdělávání

Při výuce čerpáme z originálních šermířských manuskriptů - stavíme na historických pramenech, ověřujeme bojové techniky v praxi a v různých podobách je představujeme odborné i laické veřejnosti. Vyvinuli jsme systém vzdělávání, ve kterém jsou zapojeni učitelé i žáci rovným dílem.

Neustále prověřujeme teoretickou i praktickou kvalifikaci lektorů a motivujeme je k trvalému profesnímu růstu.

Samostatnou oblastí ověřování funkčnosti a tedy i pravosti rekonstruovaných bojových postupů jsou individuální kontaktní boje a hromadné turnaje, pro které škola vytvořila a dotváří sestavu pravidel, zásad bezpečného výkonu a soubor předepsaných ochranných pomůcek. Bojová utkání jejich členů jsou součástí kalendářního cyklu činnosti Magisteria. Magisterium rovněž vystupuje proti jakékoliv formě kontaktního boje, při kterém není zajištěna adekvátní bezpečnost účastníků a celková morálně-estetická úroveň jeho provedení.


Festival historických bojovníků

Bojovníci, šermíři, gladiátoři, mušketýři, landsknechti, kejklíři, lučištníci, kavalíři i krásné dámy... Vtáhneme Vás do děje!

Festival historických bojovníků je každoroční setkání určené pro lidi věnující se historickému šermu a to v jakékoli jeho podobě. Vítána je i široká veřejnost, pro kterou je taktéž připraven bohatý program. Festival se koná každý podzim a to již od roku 2001, kdy se konal nultý ročník. Stěžejním bodem programu festivalu je soutěž šermířských choreografií, do které se každoročně hlásí skupiny z Česka, Slovenska, ale i Polska a dalších zemí. Vedle soutěže choreografií je pravidelně vyhlašován počin roku, a to v kategoriích Film, Divadlo, Šermířská představení, Literatura, Fotka, Dlouhodobý přínos, Rekonstrukce, Šermířské přehlídky, Turnaje, Muzikál, Jezdectví, Historické festivaly a Šermířský šťovík. K doprovodnému programu se pak řadí nejrůznější semináře, workshopy, přednášky či koncerty.

„Uplynulo mnoho vody od dob, kdy šerm přestal být bojem na život a na smrt a stal se něčím víc - noblesní zábavou vyšších vrstev, pouličním uměním a v neposlední řadě populárním sportovním odvětvím. Mnohým z nás, kteří se mu po léta s nadšením věnujeme, ale stále chybí dostatek možností porovnat se s ostatními kolegy a získat inspiraci pro další růst. Festival se v průběhu času stal atraktivní diváckou podívanou, okořeněnou autentickým historickým prostředím a atmosférou Housova mlýna. Rozsahem a pojetím patří mezi unikátní evropské projekty, umožňující široké veřejnosti seznámit se realistickou a zábavnou formou s historickými bojovými technikami.“

Cílem akce je nejen koncentrovat různá, nová a originální pojetí historického boje a jejich výuky. Velký důraz je kladen na bezpečnost a kvalifikovanost předváděného. Ceníme si odvahy všech soutěžících poměřit své síly a schopnosti vyslechnout si názory odborníků. V porotě každoročně zasedávají odborníci z řad profesionálních šermířských lektorů a choreografů, dále kaskadérů, divadelníků a historiků.

Festival pořádá Škola evropských historických bojových umění Magisterium, sdružení Housova mlýna, agentura A.R.G.O., A.K.A. – Akademie rytířských umění, za podpory Města Tábor, pod záštitou herce Jana Potměšila a zakladatele Magisteria Petera Kozy.

Více informací o minulých ročnících Festivalu historických bojovníků naleznete na www.festivalbojovniku.cz.