Asociace škol evropských historických bojových umění

Roman Spáčil

spacil010DOSAŽENÉ STUPNĚ:  Vicemistr
italská škola

PRAXE: 17 let evropská hist.bojová umění, 9 let choreografie
PŮSOBNOST VE ŠKOLÁCH: 
PŮSOBNOST: CZ