Asociace škol evropských historických bojových umění

italská škola

preview italyAč je v Itálii tradice školeného šermu nejdelší z evropských zemí, pojemItalská škola se váže na tu fázi, která byla zformována na počátku 16. století Mistrem Marozzem. Počítáme-li také její současnou sportovní podobu, pak je to jedna ze škol, která je dosud živá. Obsahuje především šerm kordem (rapírem), dýkou a kombinací obou. Magisterium vyučuje kromě její základní náplně také přídavné kombinace: rapír a plášť, dva rapíry, nebo neapolské kombinace – rapír a lucerna, či rapír a lano (Italská škola šermu II). Z hlediska dobového ohraničení se vyučování v Magisteriu zaměřuje na formy Italské školy od poloviny 16. století do poloviny 17. století. (Rozsah dle zájmu a pokročilosti adeptů rozšiřuje o exkurze do starších, nebo mladších forem.)